Enter your keyword

Blog

چرا آموزش الکترونیکی ؟

چرا آموزش الکترونیکی ؟

ورود کامپیوترها به زمینه کسب و کار، دنیای امروز را به کلی متحول نموده است. این موقعیت الزاماتی را می طلبد که ناگزیر باید به آن مجهز شد. یکی از این قابلیت ها آموزش الکترونیکی یا ال ام اس و نهادینه کردن آن در سازمان است. یادگیری مجازی و سامانه lms از جمله مفاهیمی هستند […]